தமிழ்க் குழந்தைகள் பெயர்கள் தரவுத்தளம்

தமிழ்க் குழந்தைகள் பெயர்கள் தரவுத்தளம்    
ஆக்கம்: ரவிசங்கர் | February 24, 2009, 6:35 pm

நண்பர் கார்த்திக், தமிழ்க் குழந்தைகள் பெயர்கள் தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கி உள்ளார். விரைவில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பெயர்களைச் சேர்ப்போம். உங்களுக்குத் தெரிந்த பெயர்களை இந்தப் படிவத்தில் தரலாம். நேரடியாகGoogle Spreadsheetல் பெயர்களை உள்ளிட்டு பங்களிக்க விரும்பினால், உங்கள் கூகுள் முகவரியை ravidreams at gmail dot com என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டுகிறேன்.  தற்போதைய தளம் ஒரு முன்னோட்டப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்

தமிழ்க் குழந்தைகள் பெயர்கள் தரவுத்தளம்    
ஆக்கம்: ரவிசங்கர் | February 24, 2009, 6:35 pm

பார்க்க: Tamil Baby Names Websites ** நண்பர் கார்த்திக், தமிழ்க் குழந்தைகள் பெயர்கள் தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கி உள்ளார். விரைவில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பெயர்களைச் சேர்ப்போம். உங்களுக்குத் தெரிந்த பெயர்களை இந்தப் படிவத்தில் தரலாம். நேரடியாகவும் Google Spreadsheetல் பெயர்களை உள்ளிடலாம்.  தற்போதைய தளம் ஒரு முன்னோட்டப் பதிப்பு மட்டுமே. அறியப்பட்ட வழுக்கள்: * IE 6 உடன் தகராறு. * Google chromeல் விருப்பப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: குழந்தைகள் தமிழ்