தமிழ் (யூனிக்கோட் 5.1-இலும் பிறகும்)

தமிழ் (யூனிக்கோட் 5.1-இலும் பிறகும்)    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | February 21, 2008, 2:33 pm

வரும் மார்ச் திங்களில் (2008) யூனிக்கோடு 5.1 இணையத்தில் இயங்கும். பல மொழிகளின் எழுத்துக்களும் வலையுலா முதன்முதலாய்க் காணும் வேளையிது. எ-டு: பல்லவ கிரந்தத்தின் கொடிவழித் தோன்றிய பாலித் தீவின் எழுத்துக்கள், சௌராஷ்ட்ர மொழிக்கு மதுரைக்காரர் நூறு ஆண்டுக்கு முன்னால் தோற்றிய எழுத்து (மொத்தம் அதைப் பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை ஐம்பது ஆளுக்கும் குறைவே). மலையாளத்துக்கு நானளித்த 10, 100,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி