தமிழ் விக்கிப்பீடியா உதவிப்பக்கங்கள்

தமிழ் விக்கிப்பீடியா உதவிப்பக்கங்கள்    
ஆக்கம்: மணியன் | October 25, 2009, 3:00 pm

விக்கிப்பீடியா அனைவரும் பங்கேற்று மேம்படுத்தக் கூடிய கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியம் ஆகும். தமிழ் விக்கிப்பீடியாவினை பயன்படுத்தவும் , விக்கிப்பீடியாவிற்கு எப்படி கட்டுரைகள் எழுதுவது, விக்கிப்பீடியா சமூகத்தில் எப்படி பங்குகொள்வது போன்ற வினாக்களுக்கான விடையை தந்திடும் வகையில் பல உதவிப் பக்கங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.தமிழ் இடைமுகம் காணமுடியாதவர்களுக்கு இங்கு ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் மொழி