தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு மாவீரர் குடும்பம் (great worrier family)

தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு மாவீரர் குடும்பம் (great worrier family)    
ஆக்கம்: HK Arun | December 12, 2008, 8:16 am

அன்மையில் ஹொங்கொங் குடிவரவுத் திணைக்களத்திற்கு தமிழில் எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதத்தின் ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்பைக் காணக்கிடைத்தது. அதில் “மாவீரர் குடும்பம்” என்று குறிப்பிட்டிருந்ததை தமிழ் – ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்பாளர் மொழிப்பெயர்த்துள்ளது தொடர்பில் இப்பதிவு இடப்படுகின்றது. மாவீரர் நாள் – Hero’s Dayமாவீரர் குடும்பம் – Hero’s Familyஇது பொதுவாக எல்லோருக்குமே தெரிந்த சொற்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் மொழி