தமிழ் இலக்கியங்களில் !! மருத்துவம் - பகுதி 1

தமிழ் இலக்கியங்களில் !! மருத்துவம் - பகுதி 1    
ஆக்கம்: புருனோ Bruno | July 20, 2008, 10:13 am

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலும் காவியங்களிலும் மருத்துவம் தொடர்பான குறிப்புகள் பல கிடைக்கின்றன. உதாரணமாக இந்த பாடலை எடுத்துக்கொள்வோம். (எனது மிக குறைந்த தமிழ அறிவை வைத்து இடுகை எழுதப்பட்டுள்ளது. தவறுகளை சுட்டிக்காட்டினால் திருத்திக்கொள்கிறேன்)மாண்டாரை உய்விக்கும் மருந்து ஒன்றும்உடல் வேறு வகிர்களாககீண்டாலும் பொகுந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும்படைகலங்கள் கிளைப்பது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம் நலவாழ்வு