தமிழையும் பாவிக்கலாம்

தமிழையும் பாவிக்கலாம்    
ஆக்கம்: பகீ | March 30, 2007, 7:02 am

சில நாட்களுக்கு முன்னர் நான் அடொப் அப்பலோ பற்றி எழுதிய பதிவொன்றில் நண்பர் ஒருவர் பின்னூட்டமாக அடொப் flex பற்றியும் குறிப்பிட்டு அதில் தமிழினை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி