தமிழெழுத்தும் கிரந்தமும் குறியேற்ற ஊடாடல்களும் - 3

தமிழெழுத்தும் கிரந்தமும் குறியேற்ற ஊடாடல்களும் - 3    
ஆக்கம்: இராம.கி | December 3, 2010, 10:34 am

"தமிழெழுத்தும் கிரந்தமும் குறியேற்ற ஊடாடல்களும்" என்ற என் இருபகுதிக் கட்டுரைக்கு வந்த பின்னூட்டில் மலேசியக் கணிஞர் நண்பர் முத்து நெடுமாறன்,: "Even though they have mixed the scripts, they have kept the individual scripts' distinct orthographic identities. Period." என்று கூறி இருக்கிறீர்கள். இதை விளக்கும் ஆவணங்கள் (sample documents) ஏதாவது கிடைக்குமா? JPGஇல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: