தமிழீழமும் தமிழர்களும் - உலகமய-காலனீயத்தின் சோதனை விளையாட்டு.

தமிழீழமும் தமிழர்களும் - உலகமய-காலனீயத்தின் சோதனை விளையாட்டு.    
ஆக்கம்: ஜமாலன் | February 26, 2009, 10:11 pm

இலங்கை நண்பர் ஒருவரால் வெளியிடப்பட உள்ள ”எதுவரை” என்கிற பத்திரிக்கைக்கு எழுதப்பட்ட கட்டுரை இது. சூழல் கருதி இங்கு பதிவிடப்படுகிறது.  எந்த ஒன்றைப்பற்றியும் எழுதுவதற்கு முன்பாக எனது மனதில் ஓடும் முதல் வாசகம் 'check your politics, before you enter it' என்கிற எட்வர்ட் சைத்தின் வாசகம்தான். முதலில் எனது அரசியலை நான் பரிசோதித்துக் கொள்வது அவசியம். காரணம் நான் ஏற்றுக்கொள்ளும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல்