தமிழில் பெயர் வைத்தவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா

தமிழில் பெயர் வைத்தவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | July 6, 2004, 3:57 pm

கடந்த 27-06-2004 ஞாயிற்றுக்கிழமை திருக்கோணமலை புனித சூசையப்பர் கல்லூரி மண்டபத்தில் , கனடா சிலம்பம் அமைப்பினரால் மகவுக்கு தமிழ் பெயர் வைத்தவர்களை பாராட்டும் நிகழ்வு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »