தமிழில் தட்டச்சு பயில்வதற்கு

தமிழில் தட்டச்சு பயில்வதற்கு    
ஆக்கம்: தமிழ்நெஞ்சம் | April 12, 2009, 6:15 pm

”உங்களது தட்டச்சு வேகத்தை அளவிடுவது எப்படி?” - என்கிற எனது பதிவு ஒன்றில், தமிழில் தட்டச்சு பயில்வதற்கான இலவச மென்பொருள் உள்ளதா என திரு. Kumaravel கேட்டிருந்தார்.சிலகாலம் இணையத்தில் தேடியதில், இன்று எனது கண்ணில் பட்ட ஒரு மென்பொருள் அவரது கேள்விக்கு விடையளிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.தமிழில் தட்டச்சு செய்வதற்கு நிறைய இலவசப் பயன்பாடுகள் இணையத்தில் உலா வருகின்றன. ஆனால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்