தமிழின் வரலாறு - பாகம் 1

தமிழின் வரலாறு - பாகம் 1    
ஆக்கம்: சுப.நற்குணன் - மலேசியா. | January 24, 2009, 11:47 pm

தமிழினத்தின் சிறப்பை அறிய வேண்டுமெனில் தமிழ் மொழியைப்பற்றி அறிதல் வேண்டும். மொழியின் இலக்கண கட்டமைப்பில் திகழக்கூடிய திகட்டாத இலக்கியங்களை அறிதல் நலம். இவைகளுக்கெல்லாம் தொடக்கமாகத் திகழும் தமிழ் வரிவடிவங்களைப் பற்றியும் தெளிவாக அறிந்து கொள்வது சிறப்பாகும். ஏனெனில் பிறிதொரு உதவி ஏதுமின்றி தமிழினம் தனக்காக, தானே முயன்று உருவாக்கிய மொழியே தமிழ். இத்தனித்துவமே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் வரலாறு