தமிழிசை - புது அனுபவம்

தமிழிசை - புது அனுபவம்    
ஆக்கம்: செயபால் | May 20, 2008, 3:29 pm

கர்நாடக சங்கீதம் எங்களில் பலருக்குப் பிடிக்காமல் போனதற்குக் காரணம், பல பாடகர்கள் இலங்கை வானொலியில், ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில், "தரி னி னினி னானா னானா" என்று இழுத்துக் கொண்டே போய் எப்ப முடிப்பார்கள் என்று தெரியாமல் வெறுப்பேற்றிக் கொண்டிருப்பதால் தொடங்கிய சில வினாடிகளில் வானொலியை நிப்பாட்டி விட்டு அப்பால் போய் விடுவோம், அதன் பின் எப்படிச் சங்கீதம் எங்களுக்குப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை நிகழ்படம்