தமிழறிஞர் புலவர் கா.கோவிந்தன் அவர்கள்

தமிழறிஞர் புலவர் கா.கோவிந்தன் அவர்கள்    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | March 10, 2009, 1:49 pm

சட்டப்பேரவைத் தலைவராகப் புலவர் கா.கோவிந்தன் அவர்கள்தமிழிலக்கிய உலகில் மிகச்சிறந்த அறிஞராக விளங்கித் தமிழகச் சட்டப்பேரவையில் தலைவராக அமர்ந்து கடமையாற்றி அனைவராலும் மதிக்கத் தகுந்தவராக விளங்கியவர் புலவர் கா.கோவிந்தன் அவர்கள் ஆவார்.வடார்க்காடு மாவட்டம்(இன்றைய திருவண்ணாமலை மாவடம்) செய்யாறு பகுதியில் வாழ்ந்த திரு காங்கன் முதலியார் சுந்தரம் அம்மாளுக்கு மகனாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் நபர்கள்