தமிழண்ணல் இராம.பெரியகருப்பன் அவர்களின் தமிழ்வாழ்வு...

தமிழண்ணல் இராம.பெரியகருப்பன் அவர்களின் தமிழ்வாழ்வு...    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | July 23, 2008, 1:51 am

அறிஞர் தமிழண்ணல் அவர்கள்தமிழறிஞர்களால் தமிழண்ணல் என அழைக்கப்படும் இராம.பெரியகருப்பன் அவர்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் ஆளுமைகளுள் குறிப்படத் தகுந்தவர்.மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்த்துறைத் தலைவராக விளங்கி இவர் ஆற்றிய பெரும்பணிகள் இலக்கிய உலகில் என்றும் நினைவு கூரத்தக்கன.அறிஞர் மு.வ,அறிஞர் வ.சுப,மாணிக்கம் உள்ளிட்ட அறிஞர் பெருமக்களின் தகு தலைமையின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்