தமிழகத்துக்குத் தேவை ஒரு தலித் முதல்வர் !

தமிழகத்துக்குத் தேவை ஒரு தலித் முதல்வர் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | April 25, 2008, 5:58 pm

"பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும்" - என பெண்களின் முன்னேற்றம் குறித்த நடுத்தரவரக்கத்தினரின் கவலையை பாரதி பாடிவைத்தான். முன்னேறிய சமூகமாக மாறிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இவை ஏற்புடைய கருத்துக்கள். இந்திய தேசத்தில் பெண்கள் எந்த அளவுக்கு இழிவு படுத்தப்படுகிறார்களோ, அந்த அளவுக்கு உயர்வும் படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள், விதவை என்றாலே முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்