தமிழக நடிகர்களால் ஒரு போதும் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகமுடியாது !

தமிழக நடிகர்களால் ஒரு போதும் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகமுடியாது !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | June 15, 2007, 6:03 pm

மனித மனங்களில் அழுக்கு சேர்ந்துவிட்டாலும், நேர்மையை மனது ரசிக்கவே செய்கிறது, இது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம் சமூகம்