தமிழக அரசின் பரிசு பெறும் புத்தகங்கள் - 2007

தமிழக அரசின் பரிசு பெறும் புத்தகங்கள் - 2007    
ஆக்கம்: விருபா - Viruba | January 10, 2009, 8:43 am

தமிழக அரசின், தமிழ் வளர்ச்சித் துறை 2007 ஆம் ஆண்டிற்கான,( 2007.01.01 முதல் 2007.12.31 வரையில் வெளியான ) தமிழ்ப் புத்தகங்களில் தேர்விற்கு அனுப்பப்பட்டவற்றில், தெரிவு செய்யப்பட்ட சிறந்த புத்தகங்களை அறிவித்துள்ளது.அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 31 வகைப்பாடுகளில், 26 வகைப்பாடுகளில் தெரிவு செய்யப்பட்ட புத்தகங்களை எழுதிய எழுத்தாளர்களுக்கு, தலா ரூ 20,000.00வும், பதிப்பித்த பதிப்பகத்திற்கு ரூ 5000.00வும் பரிசாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்