தபுண்டு - மூன்றே படிகளில் உபுண்டுவில் சகல தமிழ் வசதிகளும்

தபுண்டு - மூன்றே படிகளில் உபுண்டுவில் சகல தமிழ் வசதிகளும்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | May 10, 2007, 6:50 pm

இன்றைக்குத்தான் ஃபீஸ்டிக்கான (Feisty) தபுண்டு (tabuntu) பொதியினை முழுமைப்படுத்தி தரவேற்றினேன்.சரி, முதலில் தபுண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ்