தனித் தமிழ் - 4

தனித் தமிழ் - 4    
ஆக்கம்: இராம.கி | February 21, 2007, 11:03 am

அடுத்து "பண்டைத் தமிழக நகரங்கள் பலவற்றுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெயர்கள் இருக்கின்றன. சீர்காழி நகரின் பெயர்கள் சம்பந்தர் தேவாரத்திலும், மதுரை நகரின் பெயர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்