தட்டாமாலை

தட்டாமாலை    
ஆக்கம்: வடுவூர் குமார் | March 11, 2008, 5:46 am

கீழே உள்ள படங்கள் எனக்கு தெரிந்தவர் மூலம் ஸ்லைட் ஷோ ஆக வந்தது,அதை பிச்சி தேவையான படங்களை உங்கள் பார்வைக்காக வைத்துள்ளேன்,அனுபவிங்க.இந்த இடம் இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ளது.பொறியாளர்கள் எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கு.மேலேயும் தண்ணி,கீழேயும் தண்ணி,இரண்டிலும் படகு ஓடுது... எப்படி?முழு வியூவும் உள்ள மற்றொரு படம் கீழேதொட்டி மாதிரி ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் பணி நுட்பம்