தசாவதாரம் - பாடல்கள்

தசாவதாரம் - பாடல்கள்    
ஆக்கம்: Lazy | April 28, 2008, 12:21 am

மாற்றம் இல்லாததால் ஏமாற்றம். முகுந்தா முகுந்தாவில் மட்டும் சாதானா சர்கம் தெரிகிறார். இந்தப் பாடலில் கடைசியாக மொட்டைப் பாட்டியாக பாடும் கமலின் குரல் அவ்வளவு சிலாக்கியமில்லை. கல்லை மட்டும் பார்த்தால் பாடலின் கடைசி நிமிடத்தில் ஹரிஹரன், பாடலுக்கு ஜஸ்டிஸ் செய்கிறார். இப்படி எல்லாம் தேடித் தேடி நல்ல இடங்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. கமல் பாடும் ஓ சனம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை