தங்கத்தாமரை மகளே

தங்கத்தாமரை மகளே    
ஆக்கம்: சேவியர் | February 20, 2008, 1:24 pm

டோக்கியோவில் ஒரு விளம்பர நிகழ்ச்சிக்காக தங்கத்தாலேயே ஆடை நெய்து அசத்தல் நடை நடந்த அழகி. ஆடையில் இருப்பது 365 ஆஸ்திரேலிய தங்க நாணயங்கள். போகிற போக்கில் யாராவது அவிழ்த்துக் கொண்டு ஓடி விடக் கூடாது என்பதற்காக கூடவே ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரி ! ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்