தக்காளி ரசம்

தக்காளி ரசம்    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | February 21, 2007, 6:29 pm

“எனக்கு சாப்பாட்டில் கட்டாயம் சாத்தமுது இருந்தாகணும்…” – கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த்.  “எனக்கு சாத்தமுது மட்டும் இருந்தாலே போதும்; முழுச் சாப்பாடாய் நினைத்து திருப்தியடைவேன்.” –...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு