டேசர்: தொடரும் இறப்புகள்

டேசர்: தொடரும் இறப்புகள்    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | November 23, 2007, 7:20 am

Thomas A. Swift’s Electric Rifle - சுருக்கமாக Taser. எலெக்ட்ரிக் ்ஷாக் கொடுத்து ஒருவரைச் செயலிழக்க வைக்க இந்த மின்சார அதிர்ச்சி துப்பாக்கி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: