டித் பிரான் (செப்டம்பர் 27, 1942 – மார்ச் 30, 2008)

டித் பிரான் (செப்டம்பர் 27, 1942 – மார்ச் 30, 2008)    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 3, 2008, 4:42 am

அதென்னமோ தெரியாது நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட படங்கள். குறிப்பாக நாட்டின் போக்கையே மாற்றிய சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட படங்கள் என்றது இரண்டே இரண்டு படங்கள்தான் எனக்கு எப்போதும் நினைவுக்கு வரும். ஒன்று அல்ஜீரிய விடுதலைப்போரினைச் சித்தரிக்கும் ‘Battle of Algiers’. இரண்டாவது கம்போடிய நாட்டுப்பிரச்சினைகளைக் காட்டிய ‘Killing Fields’....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் திரைப்படம்