டால்ஸ்டாயின் மௌனபடம்

டால்ஸ்டாயின் மௌனபடம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | April 5, 2009, 12:33 pm

ருஷ்ய இலக்கியமேதை டால்ஸ்டாயின் கதைகளை வாசிக்கும் போது அவரது குரல் நமக்கு நெருக்கமாக கேட்பது போலவே இருக்கும். பலநேரங்களில் அவர் ஒரு ருஷ்ய எழுத்தாளர் என்பது கூட மறந்துவிடும். குறிப்பாக அன்னாகரீனனா படிக்கும் போது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் திரைப்படம்