டாடா - கோரஸ்

டாடா - கோரஸ்    
ஆக்கம்: Badri | February 2, 2007, 1:08 pm

டாடா குழுமம் கடைசியாக கோரஸ் என்னும் பிரிட்டன் - டச்சு உருக்கு நிறுவனத்தை விலைக்கு வாங்குவதில் வெற்றி கண்டுள்ளது. உடனடியாக 'இந்தியா வாழ்க', 'இந்நாள் பொன்னாள்' என்னும் பதிவையும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வணிகம்

டாடா - கோரஸ்    
ஆக்கம்: bseshadri@gmail.com (Badri Seshadri) | February 2, 2007, 1:08 pm

டாடா குழுமம் கடைசியாக கோரஸ் என்னும் பிரிட்டன் - டச்சு உருக்கு நிறுவனத்தை விலைக்கு வாங்குவதில் வெற்றி கண்டுள்ளது. உடனடியாக 'இந்தியா வாழ்க', 'இந்நாள் பொன்னாள்' என்னும் பதிவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வணிகம்