ஞாநியின் ‘தவிப்பு’ !

ஞாநியின் ‘தவிப்பு’ !    
ஆக்கம்: வினவு | December 19, 2008, 5:58 am

ஞாநியின் ‘தவிப்பு’ - நாவல் விமரிசனம் “துப்பாக்கிக் குழாயிலிருந்து அரசியலதிகாரம் பிறக்கிறது” அரசியல் சித்தாந்தமல்ல துப்பாக்கியால் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களெல்லாம் போராளிகளா? நீதியற்ற வழிமுறைகளைக் கோருகிற இலட்சியம் நீதியான இலட்சியமா? உயிரைத் துறக்கும் போராளிக்கு நேர்மையைத் துறக்கும் உரிமை உண்டா? நாவல் விமரிசனத்தினூடாகப் பரிசீலிக்கப்படும் கேள்விகள் இவை. ஆனந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்