ஜோசப் எமானுவேல் அப்பையா [Joeseph Emmanuel Appiah] (1918 - 1990)

ஜோசப் எமானுவேல் அப்பையா [Joeseph Emmanuel Appiah] (1918 - 1990)    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | January 26, 2007, 9:24 am

ஜோசப் எமானுவேல் அப்பையா(Joeseph Emmanuel Appiah) கானா நாட்டில் பிறந்தவர். இவரும் தன்னுடைய மேற்படிப்பை இங்கிலாந்தில் மேற்கொண்டிருக்கிறார். இங்கிலாந்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: