ஜெர்சி கர்ல்- Jersy Girl-திரைப்பார்வை

ஜெர்சி கர்ல்- Jersy Girl-திரைப்பார்வை    
ஆக்கம்: மங்கை | May 18, 2009, 5:12 am

ஜெர்சி கர்ல்... திரைப்பட விமர்சகர்களால் பல் வேறு விதமாக விமர்சிக்கப் பட்ட படம். மனைவியை இழந்த கணவனுக்கும், அவன் மகளுக்கும் இடையேயான பிணைப்பை பற்றிய ஒரு உருக்கமான படம்.ஊடகத்துறையில் பிரபலமானஆலிவர் ட்விங்கி் (Ben Affleck) மனைவியை இழந்தவர். குழந்தை பேற்றின்போது மனைவி இறந்து விடுகிறார். மனைவி இழந்த துக்கத்தை மறக்க தன் வேலையில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார். பிறந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: