ஜெயலலிதா சாய்பாபா எட்டியூரப்பா காங்கிரஸ் கிருஷ்ணசாமி எல்லோரும் ஒரே இடத்தில்.