ஜூலை மாதப் புகைப்படப் போட்டி முடிவுகள்

ஜூலை மாதப் புகைப்படப் போட்டி முடிவுகள்    
ஆக்கம்: nathas | July 26, 2008, 12:03 am

வணக்கம், ஆர்வத்துடன் முயற்சி செய்து போட்டியில் பங்குப்பெற்ற அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி மற்றும் வாழ்த்துக்கள். இந்த மாத போட்டி முடிவுகள் கிழே. முதல் இடம் - MQN காட்சி அமைப்பு மற்றும் "long exposure" இந்த புகைபடத்திற்கு முதலிடத்தை பெற்று தந்து இருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள் MQN. இரண்டாம் இடம் - பாரிஸ் திவா பாரிஸ் நகரத்தின் சின்னமான ஈபிள் டவரை அழகாக படம் பிடித்து உள்ளீர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி