ஜூன் PIT போட்டி- A Day at Work

ஜூன் PIT போட்டி- A Day at Work    
ஆக்கம்: ராமலக்ஷ்மி | June 15, 2008, 7:10 am

தித்திக்கும்தேனினை நாம் சுவைத்திடவானினை முட்டிடும் கட்டிட உச்சியிலே-தத்தித் தத்திதவழுது பார் ஓருயிர்-சுற்றிப் பறக்கும் தேனீக்கள்கொட்டிடுமோ எனும் அச்சமின்றி! [அடுக்கு மாடிக் குடியிருப்பின் ஒன்பதாவது தளத்தில்காணக் கிடைத்த இக் காட்சியை ஆறாவது தளத்திலிருந்துஎப்போதோ என் காமிராவில்அடைத்தேன்.இப்போது போட்டிப் படமாகத் தந்தேன்.அந்த நூறடி உயரமே ஒரு ரிஸ்க்-...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி