ஜூன் மாத போட்டிக்கு...Yet another day at work..

ஜூன் மாத போட்டிக்கு...Yet another day at work..    
ஆக்கம்: சூர்யா | June 15, 2008, 6:59 am

கடைசி நேரத்தில்... போட்டி வண்டியைப் பிடிச்சாச்சு...போட்டியில் பங்கேற்றிருக்கும் மற்றப் படங்களைப் பார்க்கும் போது.. நமக்கு வாய்ப்பு இந்தத் தடவையும் கடினம்தான். இருந்தாலும் முயற்சிசெஞ்சுப்பார்க்கலாம்... கொக்கின் வேலை.. இரை தேடுதல்..பொறுமையாக, சரியானத் தருணத்திற்காக காத்திருத்தல்.. அந்த நொடியை.. சரியாகப் பயன்படுத்துதல்.. ஒரு வகையில் கொக்கின் வேலை..நமது அன்றாட வாழ்விற்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி