ஜீவீதா - அவளை இன்டைக்குப் பார்த்தனான்!

ஜீவீதா - அவளை இன்டைக்குப் பார்த்தனான்!    
ஆக்கம்: சினேகிதி | March 20, 2008, 10:24 pm

இப்ப என் மனசில ஏற்பட்டுக்கொண்டிருக்கிற உணர்ச்சிகளையும் ஞாபகங்களையும் இந்த ஒரு பதிவுக்குள்ள அடக்க முடியுமா என்று தெரியேல்ல இருந்தாலும் எழுதுறதுதான் மனசை லேசாக்கும் என்றதால எழுதத் தொடங்கிட்டன்.அவளுக்கு பெயர் ஜீவிதா. முதலாம் வகுப்பில இருந்து 5ம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில படிச்சிட்டு பிறகு ஆறாம் வகுப்புக்கு இன்னொரு பெரிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் இசை