ஜிமெயில் தமிழ் சொற்பிழை திருத்தியுடன்

ஜிமெயில் தமிழ் சொற்பிழை திருத்தியுடன்    
ஆக்கம்: பகீ | February 17, 2007, 2:47 am

கூகிள், ஜிமெயிலின் இடைமுகத்தினை தமிழில் உருவாக்கி வரும் அதேவேளை அதிலுள்ள சொற்பிழை திருத்திக்குமான (Spell checker) அகராதியினையும் தமிழில் உருவாக்கி வருகின்றது. தமிழ் இடைமுகம் இன்னமும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி