ஜான் ஆபிரகாம்:ஒரு கடிதம்

ஜான் ஆபிரகாம்:ஒரு கடிதம்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | July 2, 2008, 5:37 am

அன்புள்ள ஜெயமோகன் மலையாளப்படங்களைப் பற்றிய உங்கள் பட்டியலில்[ மலையாள சினிமா ஒரு பட்டியல்  ]ஜான் ஆபிரஹாமின் எந்தப்படமும் இல்லையே. விடுபட்டுவிட்டதாக தோன்றவில்லை. ஏனென்றால் மிக அபூர்வமான பல கலைப்படங்கள் அதில் விடுபடாமல் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. உங்களுக்கு விமரிசன பூர்வமான கருத்து ஏதும் உள்ளதா? சிவராஜ் அன்புள்ள சிவராஜ் ஜான் ஆபிரஹாமை எனக்கு நேரடியாக தெரியும். கய்யூர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் திரைப்படம்