சோற்றுப் பானை

சோற்றுப் பானை    
ஆக்கம்: சேவியர் | November 5, 2007, 7:09 am

  சோற்றுப் பானை இளைத்திருக்கையில், தட்டு நிறைய சாதமிட்டு உண்ணும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை