சொல்லாமல் கொல்லும் சர்க்கரை

சொல்லாமல் கொல்லும் சர்க்கரை    
ஆக்கம்: http://www.bbc.co.uk/tamil/ | April 10, 2009, 5:47 pm

இந்தியா சந்திக்கும் மிகப்பெரும் சுகாதார நெருக்கடியாக நீரிழிவு நோய் என்றும், சர்க்கரை வியாதி என்றும் அறியப்படும் டயபடீஸ் உருவாகியிருப்பதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »