சொற்களைத் தொலைத்தவனின் குரல்.!

சொற்களைத் தொலைத்தவனின் குரல்.!    
ஆக்கம்: ஆழியூரான். | April 24, 2008, 10:19 am

"நினைவில் காடுள்ள மிருகத்தைஎளிதில் பழக்க முடியாது"-எங்கோ ப‌டித்த‌திலிருந்து..'இன்னைக்கு காலையிலதான் மாமா வந்தேன்..', 'நேத்தே வந்துட்டன்டா..', 'இன்னைக்கு ராத்திரி கௌம்பணும்..' என்பதாக முடிந்துபோகிறது ஊருக்குப் போய்வருதல். சேர்ந்தாற்போல் நான்கு நாட்கள் சொந்த ஊரில் இருந்து பத்து வருடங்கள் கடந்துவிட்டன. இனிமேலும் அப்படி இருக்க முடியுமா எனத் தெரியவில்லை. மீள வழியற்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் மொழி