சொற்களில் பெய்த மழை

சொற்களில் பெய்த மழை    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 11, 2008, 5:31 am

நின்றவுடன் போகலாம்இருக்கச் சொன்னேன்வேலை இருப்பதாகபுன்னகைத்தபடியேபோனார் நண்பர்அடுத்த முறைவந்தபோதுஅவர் சொற்களில்பெய்து கொண்டிருந்ததுநனைந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை