சொர்கம், நரகம் - இடைவேளி 250km

சொர்கம், நரகம் - இடைவேளி 250km    
ஆக்கம்: (author unknown) | March 9, 2009, 9:19 am

பண்டரீபுரம் கர்நாடகவிற்கும் மஹாராஷ்ராவுக்கும் மத்தியில் இருக்கிறது. பாத்ம புராணத்தில் இந்த ஸ்தலம் பற்றி சொல்லியிருக்கிறது. பண்டரீபுரம் பற்றிய புராண கதை இப்படி போகிறது.. புண்டரீகன் என்ற பக்தன் தீர்த்தயாத்திரை போகணும் என்று ஆசைப்பட்டு புறப்பட, அவனுடைய வயசான பெற்றோர்கள், மனைவி தாங்களும் வருகிறோம் என்று சேர்ந்துக்கொண்டார்கள். சரியான உணவு இல்லாமல், மிகுந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை