சொட்டு சொட்டாய் காதல்!

சொட்டு சொட்டாய் காதல்!    
ஆக்கம்: பாலு மணிமாறன் | March 14, 2005, 11:09 pm

காதல்...எந்த வயதில் முதல் முதலாய் முளைக்கிறது ?உலக ஜனத்தொகையில் பாதிப் பேர் அது பதின்ம வயதில்தான் முளைக்கிறது என்று சொல்லக்கூடும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்