சேரர் கோட்டை - அத்தியாயம் 85

சேரர் கோட்டை - அத்தியாயம் 85    
ஆக்கம்: seshadrigokul@yahoo.com(சே. கோகு&#2 | December 20, 2009, 12:00 am

அந்த எளிமையான வீடு சாக்கியரின் சொந்த வீடல்ல, ஒரு உறவுக்காரரின் இல்லம் என்பதையும் வைத்தியத்திற்காகச் சிறிது காலமாக அங்கே தங்கியிருக்கிறார் என்பதையும் விசாரித்துத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு