சொந்த வலைப்பதிவு

சொந்த வலைப்பதிவு    
ஆக்கம்: பகீ | July 4, 2007, 3:43 pm

சொந்த வலைப்பதிவு வைத்திருக்க என்னென்ன தேவை என்று ரவிசங்கர் தமிழ் வலைப்பதிவர் உதவிப்பக்கத்தில் வரிசைப்படுத்தி, விளக்கியிருந்தார். அதில் ஒரு அனானி பணம் செலுத்தாமல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம் நுட்பம்