செருப்பும்.....புனிதமும்...

செருப்பும்.....புனிதமும்...    
ஆக்கம்: கண்மணி | December 24, 2007, 5:39 pm

புதுப்பட துவக்கவிழாசாமி சிலைக்கு முன்னால்செருப்பணிந்த நடிகையின் கால்கள்தலைப்புச் செய்தியாகிறதுநாளிதழ்களுக்குகையில் ஏந்தப் பட்ட செருப்புகள்அனுமதிக்கின்றனகோயில் பிரகாரம் கடந்துஅடுத்த கோபுர வாசல் செல்லகோயில் சாமியை விடசினிமா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை