செய்யும் தொழிலே தெய்வம் - PiT போட்டிக்காக

செய்யும் தொழிலே தெய்வம் - PiT போட்டிக்காக    
ஆக்கம்: மணிமொழியன் | June 12, 2008, 7:10 am

((படத்தை க்ளினால், பெரிய படம் பார்க்கலாம்.))PiT போட்டிக்காக முதலில் அனுப்பிய படம் தலைப்புக்கு அவ்வளவு பொருத்தமில்லை என்பதால் போட்டியிலிருந்து அதனை எடுத்துவிட்டு, இந்தப் படத்தை போட்டிக்கு அனுப்புகிறேன். ஆக்ஸிஜென் முகமூடி போட்டுக்கொண்டு இவர் செய்யும் வேலைகள் :1) மீன்களுக்கு உணவளிப்பது,2) மீன்தொட்டியை கழுவது(இந்த மீன் தொட்டிகள் 3 மாடிகள் உயரம் கொண்டவை.இடம்:Monterey Bay Aquarium,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி