செய்ய நினைக்கும் தொழிலே தெய்வம்

செய்ய நினைக்கும் தொழிலே தெய்வம்    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | June 12, 2006, 1:56 pm

ப்ரியாவின் Tag (சங்கிலித்தொடருக்கான)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)