செம்மொழி மாநாடு : தமிழறிஞர்களின் தமிழ் அரசியல்

செம்மொழி மாநாடு : தமிழறிஞர்களின் தமிழ் அரசியல்    
ஆக்கம்: தமிழ் சசி / Tamil SASI | May 10, 2010, 7:05 pm

மொழி என்பது மக்களின் வாழ்க்கையை எளிமையாக்கும் ஒரு கருவி. ஒருவரிடம் மற்றொருவர் உரையாடிக் கொள்வதில் தொடங்கி கருத்துக்களை படைப்புகளாக வடிவமைத்தல், பேச்சாற்றலைக் கொண்டு மக்களை ஈர்த்தல் என மொழியை வெறும் கருவியாக மட்டுமாக‌க் கூட‌ பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் மொழி ஒரு பண்பாட்டு தளத்தையும் உருவாக்குகிறது. அதனால் தான் ஆசியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக தெரியும் பல்வேறு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல் சமூகம்