செம்மீன் சுண்டிய சில எண்ணங்கள்

செம்மீன் சுண்டிய சில எண்ணங்கள்    
ஆக்கம்: செல்வராஜ் | January 4, 2008, 4:28 am

காலையில் பார்த்த அந்த மீன்குட்டி என்ன காரணத்தாலோ என் நினைவில் இன்னும் நீந்திக் கொண்டிருக்கிறது. வண்ண வண்ணக் கண்ணாடிக் குண்டுகள் கீழாக நிரப்பப்பட்ட ஒரு அழகான வளைந்த குவளையில் செந்நிறத்து மீன்குட்டி சுற்றிச் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது. பாருங்கள்… தவறு செய்கிறேன். மீனின் சிறுசு குட்டியன்று, மீன்குஞ்சு என்று மாற்றிப் போட்டுக் கொள்ளுங்கள். உண்மையைச் சொல்லப் போனால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்